Chock

Ease into Kult

Chock - 1985

Skymningens By - 1985

Högländernas Skräck - 1985

Draculas Hämd - 1985

Nattens Fasor - 1986

Skräckens tre ansikten - 1987