Mutant 2089

Mutant goes cyberpunk

Mutant 2089 - 1989

Ypsilion 5 - 1989

Den Förbjudna Staden - 1989

SVOT - 1989

Dårarnas Ö - 1990

CyberZonen - 1990

Drakens Land - 1990

Drakens Öga - 1990

Techno 2090 - 1990

Cul de sac - 1991

Änglars Skugga - 1991

Krim - 1992

Berlin City 2092 - 1991